T32608
T – Informàtica i les TIC aplicades al sector

Amidaments, pressupostos i certificacions amb Presto (pres/Vidc) -Subvencionat

CAATEEB - Barcelona

Descripció

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a un curs subvencionat per als nostres col·legiats/des.
Aquest curs està adreçat a treballadors/es adscrits/tes al Règim General, autònoms/es i persones en situació d’atur.

El nombre de places és limitat, per aquest motiu és REQUISIT IMPRESCINDIBLE fer la preinscripció enviant un mail a formacio@apabcn.cat

Per tal de formalitzar la inscripció heu de fer arribar la següent documentació 

  1. Annex 1 (sol·licitud de participació).
  2. Fotocòpia del DNI.
  3. Fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònom/a del mes anterior a la data d’inici del curs o DARDO actualitzat en cas d’estar en situació d’atur. Les persones en situació d’ERTO, consten com a treballadors/es, per tant han d’aportar còpia de l’última nòmina.

Les classes seran els dies 27 i 29 de setembre i 4, 6 ,11, 13, 18 i 25 d’octubre de 2022 (el 20 d’octubre no hi haurà classe) , de 9.15 a 13h

Annex 1

Curs organitzat amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Curs organtizat amb la col·laboració de RIB Spain, que cedeix llicències de formació als assistents al llarg del curs i un mes després d'haver finalitzat el curs

Objectiu

  • Adquirir els coneixements per elaborar pressupostos amb Presto.
  • Adquirir els coneixements per realitzar certificacions amb Presto.

Programa

1. Començar a treballar amb presto

1.1. Introducció al procés d'amidaments,, pressupost i certificació

1.2. Presentació de Presto

1.3. Interfície d'us

1.4. Importació d'arxius

1.5. Organització de la informació

2. Crear un pressupost

2.1. Creació d'una obra nova

2.2. Propietats de l'obra

2.3. Creació de capítols i subcapítols

2.4. Creació de partides

2.5. Descomposició de partides

2.6. Afegir costos indirectes

2.7. Afegir percentatges

2.8. Duplicació de conceptes

2.9. Treballar amb referències o bases de preus

3. Amidaments

3.1. Creació de línies d'amidaments

3.2. Operacions amb amidaments

3.3. Modificació del pressupost

3.4. Finalització del pressupost

3.5. Presto Cost'it: integració amb Revit

4. Finalització del pressupost

4.1. Generació d'informes de pressupostos

4.2. Generació d'altres informes

4.3. Exportació a altres formats

4.4. Personalització d'informes

5. Ofertes i certificacions

5.1. Introducció a les certificacions

5.2. Certificació per línies d'amidament

5.3. Certificació per quantitat o percentatge

5.4. Certificació de preus contradictoris

5.5. Impressió d'informes de certificació

6. Altres utilitats

6.1. Excel2Presto: adaptació de fitxers Excel per a importar a Presto

6.2. Personalització de Presto: Creació de variables, suggeriments

6.3. Utilitats diverses que agilitzen el treball

Professors

Meritxell Serrat i Quintana

Consultora, formadora i distribuidora de Presto i productes Itec des de 1999.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
dimarts i dijous, de 9.15 a 13 h
Hores totals:
30 h
Barcelona / Videoconferència
Preu curs:
0.00 €
Preu col·legiat:
0.00 €