T70453
T – Informàtica i les TIC aplicades al sector

BIM: Revit Architecture. Nivell Inicial (en línia)

Àrea Building School

Descripció

La plataforma Revit és la solució d'autodesk creada específicament per al modelat d'informació d'edificis. Aplicacions com Revit Architecture, Revit Structure y Revit MEP, basades en la plataforma Revit, son sistemes complerts de disseny i documentació d'edificis específics per a cada disciplina i donen suport a totes les fases del disseny i documentació de construcció. Des dels estudis conceptuals fins als dibuixos de construcció i taules de planificació més detallades, les aplicacions basades en Revit proporcionen un avantatge competitiva immediata, aporten millor coordinació i qualitat, i poden contribuir a rendibilitzar la tasca dels tècnics de l'edificació.

Aquest curs es realitza a la plataforma d'e-learning Area Building School.
El descompte, en aquest curs, per col·legiats/des de Col·legis d'Arquitectura Tècnica és d'un 40%.

Objectiu

Realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complert en BIM (Building Information Modeling) mitjançant l'ús del software Autodesk Revit Architecture

Programa

 1. Introducció al BIM i presentació de Revit Architecture
  1. Introducció al BIM
  2. Entorn de treball
  3. Vistes
  4. Plànols
  5. Famílies
  6. Opcions de visualització
 2. Inici del Projecte
  1. Organització del projecte
  2. Vincular arxius
  3. Inserir / exportar
  4. Emplaçament i ubicació
 3. Creació i edició d'elements constructius (I)
  1. Nivells i reixetes
  2. Terres
  3. Murs
  4. Cimentació
  5. Estructura
 4. Creació i edició d'elements constructius (II)
  1. Portes
  2. Finestres
  3. Buits
  4. Escales
  5. Cobertes
 5. Documentació del projecte
  1. Càlcul i gestió de superfícies
  2. Taules de planificació per a amidaments
  3. Creació de detalls constructius
  4. Anotació, etiquetes i llegendes
  5. Preparació de plànols i caixetins
 6. Superfícies topogràfiques
  1. Topografia
  2. Plataformes
  3. Acotació
 7. Modelització amb masses
  1. Masses conceptuals
  2. Masses in situ
 8. Renderitzat
  1. Edició de materials
  2. Llums i càmeres
  3. Renderitzat

Competències

Al final de la formació l'alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complert amb el Software Autodesk Revit Architecture. També podrà editar i crear famílies, la qual cosa el permetrà personalitzar els seus projectes i crear les seves pròpies llibreries.

Requisits per al curs
 • Sistema operatiu: Windows®7 32-bit Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium
 • Processador
  • Intel: Intel® Pentium®, Intel® Xenon® o i-Series.
  • AMD: equivalent al Inter amb tecnología SSE2
 • RAM: 4GB
 • Disc Dur: 5GB d'espai lliure
 • Monitor: 1280 x 1024 amb true color
 • Targeta gràfica: 256 MB
 • El curs inclou una llicència d'Autodesk Revit durant 1 any i un certificat oficial d'aptitud d'Autodesk.
 • Es recomanable tenir nocions bàsiques d'edificació o interiorisme i/o haver treballat amb algun programa de CAD.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Hores totals:
30 h
Externa
Preu curs:
450.00 €
Preu col·legiat:
270.00 €