R70429
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Càlculs senzills en obres de rehabilitació (en línia)

Àrea Building School

Descripció

El curs s’estructurarà en sis apartats, dels quals el primer es basarà en temes bàsics sobre conceptes estructurals i materials a utilitzar, necessaris per a un posterior càlcul correcte.

En els següents temes s’explicaran diversos càlculs a realitzar en estructures de rehabilitació, entre altres: apeuaments, pilars metàl·lics de reforç, estructures de formigó per a forjats, murs i fonaments, i finalment, recàlculs de bigues de fusta o de parets de càrrega de fàbrica de maó. Cadascun dels temes es relacionaran amb casos reals en rehabilitació i es facilitaran fitxes de càlcul per a facilitar el procés. Al llarg de tots els temes, l’alumne realitzarà nombroses exercicis i pràctiques, per tal que els conceptes siguin correctament interpretats.

Aquest curs va adreçat a tècnics que vulguin posar-se al dia en el camp de la rehabilitació, on de vegades és necessari realitzar petits càlculs estructurals.

Aquest curs es realitza a la plataforma d'e-learning Area Building School.
El descompte, en aquest curs, per col·legiats/des de Col·legis d'Arquitectura Tècnica és d'un 40%.

Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és l’aprenentatge de mètodes de càlcul senzills per aplicar en obres de rehabilitació. Així mateix, es facilitarà als alumnes un conjunt d’eines elementals, tipus fitxes de càlcul, que li ajudaran a desenvolupar una metodologia estructural.

Programa

 1. Conceptes bàsics estructurals: elecció dels sistemes principals.
  1. La història de la construcció i las estructures
  2. Decisió del tipus d’elements estructurals.
  3. Normatives estatals d’aplicació: CTE, EHE-08 i EAE
 2. El descens de càrregues
  1. Descens de càrregues: càlcul a aplicar segons la normativa vigent
  2. Exemple de càlcul de càrregues per a apeuament
 3. Càlcul i comprovació d’estructures metàl·liques
  1. Bigues i pilars d’acer. Fitxes de càlcul d’elements.
  2. Reforç d’estructures metàl·liques.
 4. Càlcul i comprovació d’estructures de formigó forjat
  1. Forjats: càlcul de forjats senzills de formigó forjat
  2. Bigues i pilars de formigó forjat. Fitxes de càlcul d’elements
 5. Càlcul i comprovació d’estructures de fusta
  1. Conceptes generals del funcionament estructural de les estructures de fusta
  2. Càlcul d’estructures de fusta: Bigues de fusta
  3. Reforç de bigues de fusta
 6. Altres elements estructurals de l’edificació
  1. Fàbrica de maó. Parets de càrrega
  2. Càlcul de fonamentacions: Sabates i murs de contenció

Competències

Obtenció i aplicació de coneixements en el cap de la rehabilitació, concretament en el camp de les estructures arquitectòniques, així com de la metodologia a utilitzar.

Area BS

Els cursos de la plataforma d'aprenentatge Area BS són totalment on line, no hi ha cap tipus de presencialitat, d'aquesta manera pots ajustar el curs a la teva disponibilitat horària, ja que et pots connectar a qualsevol hora durant les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, una vegada s'iniciï el curs.

Professors

Lluís Aranda Cabezas

Enginyer tècnic d'obres públiques.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Hores totals:
24 h
Externa
Preu curs:
360.00 €
Preu col·legiat:
216.00 €