N11527
N – Legislació i normativa

Canvis d'ús (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

Conèixer les tipologies d’expedients de canvi d’ús, els requeriments tècnics i normatius que s’han de satisfer a l’hora de dur-los a terme i la seva tramitació administrativa.

Programa

 1. Atribucions de l’aparellador per realitzar els diferents tipus de projectes de canvi d’ús.
 2. Tipologia de projectes de canvi d´ús
  1. Canvi d’ús d’habitatge a oficina (o terciari).
  2. Canvi d’ús de terciari a habitatge.
  3. Segregació d’una entitat amb o sense canvi d’ús
  4. Grans rehabilitacions amb canvi d’us.
 3. Tramitació de les diferents tipologies d’expedients a diferents municipis (Barcelona, Manresa, Terrassa...).
 4. Normativa d’aplicació en els projectes de canvi d’ús i segregació
  1. Decret d’Habitabilitat
  2. Normes Urbanístiques del PGM o figura municipal que el substitueixi
  3. Ordenances Metropolitanes de l’Edificació
  4. Codi Tècnic de l’Edificació (Incendis, accessibilitat, salubritat...)
 5. Casos pràctics
  1. Canvi d’ús d’un entresol oficina a habitatge a Barcelona
  2. Canvi d’ús d’una planta baixa destinada a local comercial a habitatge a Barcelona.
  3. Segregació amb canvi d’ús d’una oficina en 2 habitatges i 1 oficina a Barcelona.
  4. Segregació amb canvi d’ús d’un habitatge en 1 habitatge i 1 oficina a Manresa. Certificació energètica d’edificis existents.

Professors

Alejandro Soldevila Pastor

Arquitecte tècnic col·legiat. Interiorista. Expert en llicències d'activitat. 

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 19 h
Hores totals:
12 h
Videoconferència
Preu curs:
240.00 €
Preu col·legiat:
144.00 €