S16101
S – Seguretat i salut en les obres

Casos pràctics de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució

CAATEEB - Barcelona

Descripció

Aquest curs es seguirà únicament de forma presencial.

Objectiu

 • Analitzar i desenvolupar metodologies de Coordinació de Seguretat i Salut a partir de l’estudi de diferents casos pràctics.

Programa

Metodologia

La metodologia de la formació serà eminentment pràctica. El professor plantejarà cada cas. Els alumnes, distribuits en grups de treball, aportaran les seves idees per resoldre'l. Es recolliran totes les idees i aportacions de cada grup i el professor farà una posada en comú de totes elles arribant a la millor solució possible en cada cas plantejat, de forma que aquesta quedi establerta com a resolució estàndard per casos similars.

Programa formatiu

El curs es desenvoluparà seguint el següent programa:

1ª Sessió:

 • Presentació del projecte d'obra en què es basaran els diferents casos pràctics.
 • Cas 1: Oferta de serveis professionals al promotor per fer de Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució.
 • Cas 2: Punts del projecte que cal revisar des de punt de vista de la Seguretat i Salut.
 • Cas 3: Punts a revisar pel CSS del ESS i del PSS.

2ª Sessió:

 • Cas 4: Escrits previs al Llibre d'Incidències a l’inici de l'obra.
 • Cas 5: Escrit al Llibre d'Incidències d'advertiment per proteccions col·lectives mal posades.
 • Cas 6: Actuació del CSS en cas d'un accidents lleu i d'un accident mortal. Procediments i escrits.
 • Cas 7: Actuació dels Recursos Preventius a l'obra i la seva relació amb el CSS.

3ª Sessió:

 • Cas 8: Coordinació d'Activitats Empresarials.
 • Cas: 9: Actuació del CSS si una empresa contractista, subcontractista o un industrial no aporta la documentació normativament necessària.
 • Cas 10: Com i quan es fa el final d'obra.

Professors

Ezequiel Bellet Garcia

Arquitecte Tècnic col·legiat, anteriorment ha sigut Supervisor de les obres de Barcelona Infraestructures Municipals (BIMSA), Gerent de prevenció d’Infraestructures de la Generalitat, i Supervisor General d’Infraestructures a les obres del Fòrum

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 19 h
Hores totals:
9 h
Barcelona
Preu curs:
180.00 €
Preu col·legiat:
108.00 €