M18679
M – Energia, Medi Ambient i Construcció sostenible

Certificació energètica: CE3X - NEXT GENERATION

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

Conèixer  el procediment i l’eina associada al procés de certificació d'edificis existents CE3X.

Programa

  1. Certificació energética: conceptes bàsics i context normatiu.
  2. Eina CE3X: explicació general. 
  3. Cas pràctic 1 : edifici plurifamiliar.
  4. Cas pràctic 2 : certificació d’un habitatge.
  5. Cas pràctic 3 : edificis terciaris.
  6. Cas pràctic 3 : gran terciari.
  7. Eina CE3X: Complements i procediments administratius.

Professors

Aurora Moyano

Arquitecta. Postgraus en Gestió Energètica d’Edificis i Sostenibilitat i Arquitectura. Col·laboradora de Societat Orgànica. Especialista en eficiència energètica, simulació avançada i certificacions d’edificis.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts i dijous, de 16 a 20 h
Hores totals:
12 h
Videoconferència
Preu curs:
240.00 €
Preu col·legiat:
144.00 €