M18677
M – Energia, Medi Ambient i Construcció sostenible

Certificació energètica d'edificis existents (CE3X) (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

Conèixer  el procediment i l’eina associada al procés de certificació d'edificis existents CE3X.

Programa

  1. Certificació energética: conceptes bàsics i context normatiu.
  2. Eina CE3X: explicació general. 
  3. Cas pràctic 1 : edifici plurifamiliar.
  4. Cas pràctic 2 : certificació d’un habitatge.
  5. Cas pràctic 3 : edificis terciaris.
  6. Cas pràctic 3 : gran terciari.
  7. Eina CE3X: Complements i procediments administratius.

Professors

Paula Alexandra Serra Rocha

Arquitecta colaboradora en Societat organica, master en arquitectura i sostenibilitat. Master en instal·lacions i eficiència energètica.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dijous, de 16 a 19 h
Hores totals:
12 h
Videoconferència
Preu curs:
240.00 €
Preu col·legiat:
144.00 €