E43201
E – Obra Nova

Col·locació òptima de les finestres per reduir la demanda energètica - NEXT GEN

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

Adquirir coneixements tècnics i normatius per a la col·locació de finestres.

Programa

  1. Norma UNE 85219:2016. Col·locació de finestres.
  2. Documentació de recepció de les finestres: marcatge CE.
  3. Assaigs de control: assaig d’estanquitat a l’aigua UNE 85247 / aïllament acústic UNE-EN ISO 16283-3.
  4. Presentació de la Guia per a la instal·lació de finestres d’ASEFAVE.

Curs organitzat per ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).

Amb col·laboració de

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 18 h
Hores totals:
2 h
Barcelona/Videoconferència
Preu curs:
110.00 €
Preu col·legiat:
66.00 €