E39012
E – Obra Nova

Control temporal i planificació d'obra (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

  • Evidenciar la importància de la planificació i de l’organització a l’obra i conèixer tipologies de planificació de l’obra i fer el seu control i seguiment.

Programa

  1. Planificació i organització de l’obra.
  2. Seguiment temporal.
  3. Fites contractació industrials i subministraments crítics.
  4. Estratègies correctores.
  5. Exemples d’obra.

Aquest curs forma part del Postgrau de Direcció d'Execució Professional.

Professors

Josep Lluís Gil Bengoa

Arquitecte Tècnic col·legiat. Project Manager. Gerent de l'empresa GESOB: Assessoria i gestió integrada de projectes i obres.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 20 h
Hores totals:
8 h
Videoconferència
Preu curs:
160.00 €
Preu col·legiat:
96.00 €