S15105
S – Seguretat i salut en les obres

Coordinació de Seguretat i Salut en obres sense projecte (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

 • Conèixer les característiques dels treballs de manteniment, rehabilitació i deconstrucció sense projecte (a nivel normatiu, de gestió documental i de metodologia de coordinació)
 • Analitzar diferents casos pràctics on s’ha posat en pràctica aquesta metodologia de coordinació.

Programa

 1. Conceptes bàsics de la coordinació en fase d'execució
 2. Especificitat de la coordinació de seguretat i salut en obres sense projecte
 3. Presentació de la Guia SEREM, de les NTP i de la Guia de l'INSST
 4. Anàlisi de casos pràctics: Coordinació de seguretat i salut en obres de deconstrucció, rehabilitació, manteniment, conservació i reparació
 5. Metodologia a aplicar:
  1. Coordinació de seguretat i salut
  2. Control documental previ al començament de les obres
   1. Designació del coordinador
   2. Pla de Seguretat
   3. Acta d'aprovació
   4. Obertura de Centre de treball
   5. Recurs preventiu
  3. Visites prèvies
  4. Implantació
  5. Inici dels treballs
  6. Maquinària específica (màquines -eines, bastides motoritzades)
  7. Control de la coordinació durant l'execució. Check-list
  8. Situacions pràctiques
  9. Variació del Pla. Annexes
  10. Utilització de les fitxes de la Guia SEREM
  11. Tancament de la coordinació
  12. Casos pràctics

Professors

Ezequiel Bellet Garcia

Arquitecte tècnic col·legiat. Coordinador de seguretat. Professor de Seguretat i salut de l'Escola d'Arquitectura La Salle.

Josep Augé i Anguita

Arquitecte tècnic col·legiat. Coordinador de seguretat en obra pública i privada. Sergent de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 19 h
Hores totals:
12 h
Barcelona
Preu curs:
150.00 €
Preu col·legiat:
120.00 €