E40201
E – Obra Nova

Dimensionat bàsic de fonts de producció energètica (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

  • Conèixer la normativa de referència en matèria de dimensionat d’instal·lacions.
  • Realitzar el dimensionat bàsic de fonts de producció energètica. Elaborar i interpretar esquemes bàsics de fonts de producció energètica.
  • Interpretar els resultats de càlculs complexos d’instal·lacions.

Programa

  1. Fonts de producció energètica alternativa.
  2. Esquemes tipus.
  3. Càlcul de les necessitats energètiques.
  4. Dimensionat de la producció energètica.

Professors

Óscar Subirats Rebull

Arquitecte Tècnic col·legiat i Enginyer tècnic Industrial. Certified Energy Manager (CEM ®) i CMVP® (EVO). Energy Manager a COMSA Service.

Oriol Barber Raméntol

Enginyer tècnic industrial. Especialista en Eficiència energètica i energies renovables. Certificat en BREEAM en Construcció. Expert en auditories energètiques.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 20 h
Hores totals:
4 h
Preu curs:
80.00 €
Preu col·legiat:
48.00 €