E39801
E – Obra Nova

Dimensionat d'instal·lacions d'ACS i producció d'energia solar tèrmica (Videoc)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

  • Conèixer la normativa de referència en matèria de dimensionat d’instal·lacions.

  • Realitzar el dimensionat bàsic d’instal·lacions d’ACS i producció d’energia solar tèrmica.

  • Elaborar i interpretar esquemes bàsics d’instal·lacions d’ACS i producció d’energia solar tèrmica.

  • Interpretar els resultats de càlculs complexos d’instal·lacions.

Programa

  1. Esquemes tipus. Números previs.
  2. Producció d’ACS.
  3. Càlcul de xarxes de distribució.
  4. Càlcul de les bombes.
  5. Càlcul i dimensionat de l’aïllament.

Professors

Oriol Barber Raméntol

Enginyer tècnic industrial. Especialista en Eficiència energètica i energies renovables. Certificat en BREEAM en Construcció. Expert en auditories energètiques.

Óscar Subirats Rebull

Arquitecte Tècnic col·legiat i Enginyer tècnic Industrial. Certified Energy Manager (CEM ®) i CMVP® (EVO). Energy Manager a COMSA Service.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 20 h
Hores totals:
4 h
Videoconferència
Preu curs:
80.00 €
Preu col·legiat:
48.00 €