E39701
E – Obra Nova

Dimensionat d'instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigua (Videoconf)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

  • Conèixer la normativa de referència en matèria de dimensionat d’instal·lacions.
  • Realitzar el dimensionat bàsic de les instal·lacions de subminstrament i evacuació d’aigua.
  • Elaborar i interpretar esquemes bàsics de les instal·lacions de subminstrament i evacuació d’aigua.
  • Interpretar els resultats de càlculs complexos d’instal·lacions.

Programa

  1. Esquemes tipus.
  2. Números previs.
  3. Grups de pressió.
  4. Càlcul de xarxes de canonades.
  5. Evacuació d’aigües pluvials i residuals.
  6. Sistemes d’elevació i bombeig.

Professors

Óscar Subirats Rebull

Arquitecte Tècnic col·legiat i Enginyer tècnic Industrial. Certified Energy Manager (CEM ®) i CMVP® (EVO). Energy Manager a COMSA Service.

Xavier Martínez i Tomeo

Enginyer Industrial. Postgrau en climatització (UPC). Membre fundador de l’ACI, Associació de consultors d’Instalꞏlacions. Director Gerent a a AIA Instalꞏlacions Arquitectòniques.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 20 h
Hores totals:
4 h
Videoconferència
Preu curs:
80.00 €
Preu col·legiat:
48.00 €