E40001
E – Obra Nova

Dimensionat d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i enllumenat (Videocnf)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

  • Conèixer la normativa de referència en matèria de dimensionat d’instal·lacions.
  • Realitzar el dimensionat bàsic d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i enllumenat.
  • Elaborar i interpretar esquemes bàsics d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i enllumenat.
  • Interpretar els resultats de càlculs complexos d’instal·lacions.

Programa

  1. Esquemes tipus. Números previs.
  2. Previsió de càrregues i coeficients de ponderació.
  3. Dimensionat de línies elèctriques.
  4. Càlcul d’instal·lacions parallamps.
  5. Dimensionat de la xarxa de terres.
  6. Càlcul de les instal·lacions d’enllumenat.

Professors

Óscar Subirats Rebull

Arquitecte Tècnic col·legiat i Enginyer tècnic Industrial. Certified Energy Manager (CEM ®) i CMVP® (EVO). Energy Manager a COMSA Service.

Albert Colomer López

Enginyer Tècnic Industrial. Consultor Passivhaus. Director Consultoria SJ12 ENGINYERS

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 20 h
Hores totals:
4 h
Preu curs:
80.00 €
Preu col·legiat:
48.00 €