E40101
E – Obra Nova

Dimensionat d'instal·lacions de protecció contra incendis (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

 • Conèixer la normativa de referència en matèria de dimensionat d’instal·lacions.

 • Realitzar el dimensionat bàsic d’instal·lacions de protecció contra incendis.

 • Elaborar i interpretar esquemes bàsics d’instal·lacions de protecció contra incendis.

 • Interpretar els resultats de càlculs complexos d’instal·lacions.

 • Programa

  1. Esquemes tipus.

  2. Càlcul d’instal·lacions de subministraments d’aigua contra incendis.

  3. Càlcul d’instal·lacions de Boques d’Incendi Equipades (BIEs).

  4. Dimensionat d’instal·lacions de ruixadors automàtics.

  5. Dimensionat de sistemes d’extinció per CO2 i gasos inertes no liquats.

  6. Sistemes de detecció automàtica d’incendis.

Professors

Óscar Subirats Rebull

Arquitecte Tècnic col·legiat i Enginyer tècnic Industrial. Certified Energy Manager (CEM ®) i CMVP® (EVO). Energy Manager a COMSA Service.

Albert Colomer López

Enginyer Tècnic Industrial. Consultor Passivhaus. Director Consultoria SJ12 ENGINYERS

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 20 h
Hores totals:
4 h
Preu curs:
80.00 €
Preu col·legiat:
48.00 €