E38711
E – Obra Nova

El Control d'Execució d'Obres (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

 • Adquirir la metodologia que permeti fer el control de l’execució de les partides d’una obra i els sistemes constructius
 • Tenir criteris per dur a terme el control de l’execució de l’obra en les diferents fases
 • Aplicar la metodologia de control de qualitat segons la LOE i el CTE

Programa

 1. Introducció al control d’execució i visita d’obra
 2. Geotècnia, fonaments  i estructures des del punt de vista del risc
 3. La pell de l’edifici: cobertes i façanes
 4. Control d'execució de les Instal·lacions
 5. Interiors
 6. El control de qualitat segons LOE i el CTE
 7. Control de qualitat de la direcció d’execució
 8. Casos pràctics d’aplicació del control de qualitat segons el CTE
 9. Documentació per al seguiment i control de la DEO

Aquest curs forma part del postgrau de Direcció d'Execució Professional.

Professors

Joan Olona Casas

Doctor en Tecnologia de l’Arquitectura, Arquitecte Tècnic col·legiat i Director Tècnic de OLONACASAS.

Francisco Ruíz Mérida

Arquitecte tècnic col·legiat i Enginyer de materials. Director de SIGMA Arquitectura i Enginyeria. Director Tècnic de TECO.

Francesc Xavier Aumedes Farre

Arquitecte Tècnic i Enginyer d'Edificació col·legiat. Director d'Execució d'Obres (Aumedes Dap, S.L.P.U.). Guanyador Premi Catalunya Construcció 2012 a la Direcció d'Execució de l'Obra.

Alejandro Inglés Ausejo

Arquitecte tècnic, Màster en Project Manager en Edificació i urbanisme. Postgraduat en BIM Management Gestió Multiplataforma. 18 anys d'experiència com Arquitecte Tècnic.

Luis Fernández García Escudero

Arquitecte tècnic i professor associat d'Instal·lacions de l'EPSEB. Director de projectes del departament d'enginyeria de GAM.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 20 h
Hores totals:
44 h
Barcelona
Preu curs:
660.00 €
Preu col·legiat:
528.00 €