R17604
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

El projecte de rehabilitació de forjats de fusta (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

L’objectiu d’aquest curs és l’aprenentatge d’una metodologia per a realitzar projectes de rehabilitació per a sostres formats amb biguetes de fusta.

S'estudiaran diferents tipologies estructurals de forjats conformats amb fusta, tals com encavallades, entramats de fusta i forjats unidireccionals amb biguetes de fusta. Es facilitarà un conjunt d’eines elementals, tipus fitxes de càlcul i determinació de patologies que ajudaran a desenvolupar una metodologia estructural. Es detallaran solucions constructives, reparacions i tractaments d’aquest tipus d’estructures.

Programa

  1. Breu història constructiva i estructural de tipologies estructurals conformades amb fusta.
  2. Conceptes estructurals en els entremats complexos de fusta.
  3. Marc normatiu de la rehabilitació d’estructures de fusta.
  4. Introducció a la patologia en estructures de fusta.
  5. Avaluació de la seguretat estructural en estructures de fusta.
  6. Tria de la solució constructiva de reforç i reparació – Càlculs estructurals adients.
  7. Tractaments a realitzar a la fusta.
  8. Realització de la totalitat d’un projecte de reforç de biguetes de fusta.

Professors

Gemma Muñoz Soria

Arquitecta Tècnica i Arquitecta. Professora d'estructures a La Salle i de construcció de l'ETSAB-UPC. Membre de l’Associació de Consultors d’Estructura (ACE). Especialista en projectes de Rehabilitació i Patologies.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dijous, de 16 a 20 h
Hores totals:
8 h
Videoconferència
Preu curs:
160.00 €
Preu col·legiat:
96.00 €