P15508
P – Activitats Pericials

Estudi de seguretat estructural (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

 • Conèixer els paràmetres necessaris per fer un estudi de la seguretat estructural, i les limitacions que implica el fet de desconèixer part de la informació.
 • Conèixer a grans trets les tipologies més habituals de reforç i de reparació en estructures, i les tècniques d’actuació relacionades amb el terreny.

Programa

 1. Anàlisi de la seguretat dels elements estructurals (verificació numèrica)
  1. Descens de càrregues en edificacions existents.
  2. Parets de fàbrica.
  3. Estructura d'acer a compressió
  4. Estructura de formigó a compressió.
  5. Sostres amb bigueta de fusta.Sostres de ceràmica armada
  6. Sostres amb bigueta d'acer.
  7. Sostres amb bigueta de formigó armat
  8. Arcs i voltes.
 2. Interpretació dels resultats
 3. Redacció d’un informe de diagnosi. Aplicació de casos pràctics

Aquest curs forma part del Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents

Professors

Gemma Muñoz Soria

Arquitecte Tècnic i Arquitecte. Professora d'estructures de La Salle.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dissabtes, de 9 a 13 h
Hores totals:
16 h
Preu curs:
320.00 €
Preu col·legiat:
192.00 €