S14830
S – Seguretat i salut en les obres

Formació Bàsica per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU) (presenc/videoconf)

CAATEEB - Barcelona

Descripció

El Decret 30/2015, de 3 de març, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures.També estableix que el Pla d’autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l’autoprotecció davant els riscos a que estigui subjecta l’activitat.

Poden obtenir l’acreditació per elaborar plans d’autoprotecció, personal tècnic que hagi superat un curs de formació bàsica de 140 hores. El CAATEEB, com a centre acreditat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per impartir la formació requerida per elaborar plans d’autoprotecció, us presenta el curs bàsic per tal d’obtenir l’acreditació de personal competent.

Objectiu

Dotar dels coneixements necessaris per elaborar plans d'autoprotecció i per obtenir l'acreditació com a personal tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció per a les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, d'acord amb el 30/2015, de 3 de març.

Programa

 • Introducció bàsica a la protecció civil:
  • Introducció bàsica a la protecció civil
  • La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya
  • La gestió de les emergències
  • Tecnologies de suport a la protecció civil
 • Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’Autoprotecció:
  • Normes bàsiques
  • Normes tècniques
 • Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració o implantació:
  • Introducció bàsica a la redacció d’un PAU
  • Anàlisi del risc d’un PAU
  • Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció d’un PAU
  • Estructura organitzativa d’un PAU
  • Implantació, manteniment i actualització d’un PAU

En aquest curs no s'aplicarà la bonificació del 60% de descompte. 

Amb col·laboració de

Professors

Miguel Arredonda Palacio-Valdés

Enginyer Tècnic en Telecomunicacions. Director de Seguretat. Tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció. Cap Territorial de seguretat i protecció a Catalunya de Telefónica 1998-2000.

Emilio Herrero Hernández

Arquitecte Tècnic. Director de seguretat. Tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció. Cap Territorial de seguretat i protecció a Catalunya de Telefónica entre 2001 i 2004.

Sebastià Jané i Arrufat

Arquitecte tècnic, enginyer d'edificació, Tècnic en prevenció de riscos Laborals.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts i dijous, de 16 a 20 h
Hores totals:
140 h
Barcelona
Preu curs:
840.00 €
Preu col·legiat:
672.00 €