P17201
P – Activitats Pericials

Generació d'arxius GML Inspire per a coordinació Cadastre-Registre Propietat

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

Amb l’entrada en vigor de la Llei 13/2015, de 24 de juny, el marc jurídic relacionat amb la delimitació de la propietat ha variat substancialment. És necessari conèixer els procediments tècnics i jurídics per dur a terme aspectes relacionats amb la delimitació de la propietat. Amb l’anàlisi de casos es treballaran aspectes de coordinació i procediments tècnics.

Programa

 1. Normativa específica. Qüestions bàsiques.
  1. Sobre la coordinació Registre-Catastre.
  2. Sobre el procés de georeferenciació.
  3. Sobre els fitxers GML.
  4. Sobre la representació gràfica alternativa i l'informe de validació.
  5. Introducció als casos destudi.
 2. Preparació d’eines i material per al procediment Tècnic.
  1. Tramitació de casos tipus: CASOS D'ESTUDI O: Completar la descripció d'una finca registral mitjançant la incorporació de la certificació cadastral descriptiva i gràfica (CCDG).
 3. Procediment Tècnic.
  1. Tramitació de casos tipus:
   1. CASOS D'ESTUDI 1: Procediment genèric que el propietari ha de fer en la tramitació de l'alteració física d'un immoble (segregació, agregació, agrupació i divisió).
   2. CASOS D'ESTUDI 2: Procediment genèric que ha de fer el propietari en la tramitació d'una esmena de discrepàncies físiques d'un immoble.
   3. CASOS D'ESTUDI 3: Procediment genèric a realitzar el propietari en la tramitació d'una esmena de discrepàncies físiques d'un immoble i/o l'alteració física d'un immoble (segregació, agregació, agrupació i divisió) amb una parcel·la cadastral que allotja una altra parcel·la cadastral al seu interior (multipolígon).
   4. CASOS D'ESTUDI 4: Reparcel·lació urbanística.
   5. CASOS D'ESTUDI 5: Procediment genèric a realitzar en el cas d'inexactitud per desplaçament/gir a les coordenades de la parcel·la cadastral.
   6. CASOS D'ESTUDI 6: Procediment genèric a realitzar en el cas d'inexactitud a les coordenades de la parcel·la cadastral (manca de georeferenciació).
   7. CASOS D'ESTUDI 7: Procediment d'immatriculació de vials públics i informes de validació gràfica negatius en aquests casos que es poden mantenir.
   8. CASOS D'ESTUDI 8: Procediment de generació d'informe cadastral d'ubicació de construccions (ICUC) dins la parcel·la cadastral.

REQUISITS
Per al correcte seguiment del curs s'haurà de disposar de PC, on descarregar els programes que es facilitaran a l'inici del curs.
També serà necessari que l'alumne disposi de CERTIFICAT DIGITAL (en cas de no disposar es pot sol·licitar al link http://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica )

Aquest curs s'impartirà en castellà.

Professors

Ruth De León Rodríguez

Arquitecta Tècnica, Enginyera Tècnica d'Obres Públiques i Doctorant a la UPV. Col·laborada a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) al Departament d'Urbanisme i docent al Centro de Formación Permanente (UPV).

Rafael R. Temes Cordovez

Arquitecte Tècnic i Màster en Projectació Urbanística. Doctor Arquitecte. Professor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Coordinador del Grup d'Investigació "Vlc Urban Big Data" (UPV).

Alfonso Moya Fuero

Enginyer Tècnic en Topografia, Màster en Teledetecció i Màster en Geotecnologieas Cartogràfiques. Responsable de coordinació cadastral i cartogràfica de la Generalitat Valenciana.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dijous de 16.30 a 19.40 h
Hores totals:
9 h
Videoconferència
Preu curs:
190.00 €
Preu col·legiat:
114.00 €