S12249
S – Seguretat i salut en les obres

Guia pràctica del coordinador/a de seguretat. Cas pràctic (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

Desenvolupar una metodologia per les a les tasques  a dur a terme  com a coordinador de seguretat en la fase d'execució d'obra.

Programa

  1. Coneixements bàsics de Seguretat i Prevenció.
  2. Normativa vigent.
  3. Contractació del coordinador.
  4. Funcions del coordinador.
  5. Els estudis i els plans de Seguretat i Salut. L'aprovació del Pla. Seguiment del compliment del Pla.
  6. Utilització del llibre d'incidències. Control documental.
  7. Visites d'inspecció i control.  Informes.  Acabament d'obra  
  8. Casos pràctics

Professors

Ezequiel Bellet Garcia

Arquitecte Tècnic col·legiat, anteriorment ha sigut Supervisor de les obres de Barcelona Infraestructures Municipals (BIMSA), Gerent de prevenció d’Infraestructures de la Generalitat, i Supervisor General d’Infraestructures a les obres del Fòrum

Josep Augé i Anguita

Arquitecte tècnic col·legiat. Coordinador de seguretat en obra pública i privada. Membre de la comissió de seguretat i salut del CAATEEB. Sergent de Bombers de la Generalitat de Catalunya, membre del Grup Especial GREC dels Bombers de la Generalitat.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 20
Hores totals:
11 h
Barcelona/Videoconferència
Preu curs:
220.00 €
Preu col·legiat:
132.00 €