S12247
S – Seguretat i salut en les obres

Guia pràctica del coordinador de seguretat. Cas pràctic (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

Desenvolupar una metodologia per les a les tasques  a dur a terme  com a coordinador de seguretat en la fase d'execució d'obra.

Programa

  1. Coneixements bàsics de Seguretat i Prevenció.
  2. Normativa vigent.
  3. Contractació del coordinador.
  4. Funcions del coordinador.
  5. Els estudis i els plans de Seguretat i SAlut. L'aprovació del Pla. Seguiment del compliment del Pla.
  6. Utilització del llibre d'incidències. Control documental.
  7. Visites d'inspecció i control.  Informes.  Acabament d'obra  
  8. Casos pràctics

Professors

Ezequiel Bellet Garcia

Arquitecte tècnic col·legiat. Coordinador de seguretat. Professor de Seguretat i salut de l'Escola d'Arquitectura La Salle.

Josep Augé i Anguita

Arquitecte tècnic col·legiat. Coordinador de seguretat en obra pública i privada. Sergent de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 20
Hores totals:
11 h
Barcelona
Preu curs:
220.00 €
Preu col·legiat:
132.00 €