R71225
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Inspeccions i informes ITE. Diagnosi d'edificis existents (en línia)

Àrea Building School

Descripció

Aquest curs es realitza a la plataforma d'e-learning Area Building School.
El descompte, en aquest curs, per col·legiats/des de Col·legis d'Arquitectura Tècnica és d'un 40%.

Objectiu

 • Conèixer la raó de ser de la ITE, i els aspectes principals del funcionament de la ITE a nivell d'Espanya
 • Conèixer el marc legal del deure conservació dels edificis per part dels propietaris
 • Aprofundir en aquells criteris i consideracions que són comunes en les normes ITE d'Espanya, a fi de que el tècnic adquireixi una base comuna sòlida que li permeti intervenir amb solvència en el marc del sistema ITE en qualsevol part d'Espanya
 • Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics per intervenir en la diagnosi i el tractament terapèutic d'edificis existents, en les fases d'inspecció, elaboració de dictàmens i adreça de tractaments terapèutics
 • Adquirir els criteris i habilitats bàsiques de tipus transversal per tractar amb propietaris d'edificis i administradors de finques, en el marc del concepte de tècnic de capçalera.

Programa

 • Tema 1: Introducció transversal sobre la ITE. Caraterístiques principals de la ITE a nivell d'Espanya.
 • Tema 2: El marc legal respecte a la conservació d'edificis. L'ordre d'execució.
 • Tema 3: Consideracions i criteris tècnics d'utilitat comuna en tota Espanya per fer inspecció i informe ITE.
 • Tema 4: Criteris bàsics per fer la inspecció, la diagnosi i la terapèutica d'edificis existents, així com redacció d'informes. Aspectes transversals relacionats.
 • Tema 5: Estructures de fusta. Criteris bàsics de diagnosis i terapèutica. Aplicació a la ITE.
 • Tema 6: Parets de tàpia. Criteris bàsics de diagnosis i terapèutica. Aplicació a la ITE.
 • Tema 7: Estructures de formigó armat. Criteris bàsics de diagnosis i terapèutica. Aplicació a la ITE.
 • Tema 8: Consideracions bàsiques sobre altres patologies i elements constructius: humitats, parets de pedra, parets de maó, façanes, cobertes, fonamentacions. Aplicació a la ITE.

Professors

Félix Ruíz Gorrindo

Arquitecte Tècnic col·legiat, Doctor Enginyer Civil, Enginyer d'Obres Públiques

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Hores totals:
24 h
Preu curs:
360.00 €
Preu col·legiat:
216.00 €