R15840
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

ITE: prediagnosi de cobertes - NEXT GENERATION

CAATEEB - Barcelona

Descripció

A partir de l’entrada en vigor, el passat 26 de febrer de 2011, del Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d’Habitatges, es pretén instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Objectiu

Aquest curs té com objectiu donar les directrius per realitzar la prediagnosi de cobertes i poder així preparar l’informe de la inspecció tècnica.

Programa

Posarem en comú els aspectes a tenir en compte a la inspecció preliminar de l’edifici per a l’obtenció de dades (mitjançant l’observació, la presa de fotografies, les consultes a propietaris/usuaris...), i per preparar les fitxes de deficiències, avaluar el grau de risc i poder redactar l’informe corresponent.

Professors

Francisco Ruíz Mérida

Arquitecte tècnic col·legiat i Enginyer de materials. Director de SIGMA Arquitectura i Enginyeria. Professor de materials de construcció a UPC. Àmplia experiència en diagnosi i enginyeria de la construcció i en peritatges.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 20 h.
Hores totals:
4 h
Barcelona / Videoconferència
Preu curs:
80.00 €
Preu col·legiat:
48.00 €