M13502
M – Energia, Medi Ambient i Construcció sostenible

L’amiant als edificis (Presencial/Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

Tenir un coneixement global sobre:

 • Què és l’amiant, d’on prové, quines varietats hi ha i la seva diferent perillositat
 • Les malalties associades a l’exposició d’amiant.
 • Quins productes amb amiant es fabricaven i per a quines aplicacions es feien servir als edificis.
 • Les diferents prohibicions i èpoques d’aplicació dels materials amb contingut d’amiant.
 • El risc del material segons la quantitat i composició de les fibres, la friabilitat del material i el risc potencial d’inhalar les fibres d’amiant.
 • Els edificis prototipus de risc alt.
 • Com tractar un edifici amb amiant friable i com tractar un edifici amb fibrociment.
 • Quina és la legislació que ens empara i quins són els buits legals que tenim sobre l’amiant.
 • Què fem amb l’amiant friable i el fibrociment?

Programa

 1. Amiant i salut.
 2. L'amiant als edificis. Aplicacions més comunes. Cronologia d'aplicació segons normativa i legislació en el segle XX.
 3. Risc del material i edificis de risc.
 4. El fibrociment en els edificis.
 5. Recomanacions d'actuació.
 6. La inspecció d’amiant i els diferents mètodes.
 7. Legislació i documentació necessària.
 8. L'amiant com a residu.
 9. Ajuts per a la retirada de materials amb amiant.

Professors

Lara Trujillo Jiménez

Enginyera d’Edificació experta en amiant. Tècnica de l’Ajuntament de Barcelona. Forma part de l’equip de treball per a reduir l’amiant a la ciutat de Barcelona. Membre del grup de treball “Amianto” d’AENOR.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dijous, de 16 a 20 h
Hores totals:
8 h
Barcelona
Preu curs:
100.00 €
Preu col·legiat:
80.00 €