R22802
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Les condicions de salubritat - Next Generation (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

  • Adquirir coneixements sobre com analitzar les condiciones de salubritat en edificis residencials.

Programa

  1. La mitigació del radó.
  2. Qualitat de l'aire.
  3. Radiacions i camps electrostàtics. Rehabilitació de les condicions de salubritat.
  4. L’amiant als edificis.
  5. Productes sostenibles i saludables.

Aquest curs forma part del Postgrau en Rehabilitació i Sostenibilitat d'edificis residencials - NEXT GENERATION.

Professors

Jordi Marrot Ticó

Arquitecte Tècnic col·legiat. Director de l’àrea tècnica del CAATEEB.

Lara Trujillo Jiménez

Enginyera d’Edificació col·legiada experta en amiant. Tècnica de l’Ajuntament de Barcelona. Forma part de l’equip de treball per a reduir l’amiant a la ciutat de Barcelona. Membre del grup de treball “Amianto” d’AENOR.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dijous i divendres, de 16 a 20 h
Hores totals:
8 h
Videoconferència
Preu curs:
240.00 €
Preu col·legiat:
144.00 €