R17134
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Llicències d'activitat (llicències ambientals) (Presenc/Videoconf)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

 • Conèixer la normativa d'aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d'activitats.
 • Conèixer el procés i tràmits necessaris per a la posada en funcionament d'un local terciari.

Programa

 1. Atribucions.
 2. Normativa Mediambiental d'aplicació en la tramitació de projectes d’activitat
 3. Criteris generals per a la confecció del projecte d’activitat
 4. Tramitació i gestió d’expedients
 5. Normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
 6. Normativa de protecció contra incendis
 7. Normativa medi ambiental (extracció de fums i acústica)
 8. Casos pràctics:
  1. Activitats en locals comercials. Nova implantació i modificació.
  2. Activitats en locals d’ús administratiu. Nova implantació i modificació
  3. Activitats en bars, restaurants,... Nova implantació i modificació
  4. Activitats en garatges o aparcaments. Nova implantació i modificació.
  5. Activitats innòcues. Nova implantació i modificació.

Professors

Alejandro Soldevila Pastor

Arquitecte tècnic col·legiat. Interiorista. Expert en llicències d'activitat. 

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 19:30 h
Hores totals:
14 h
Barcelona/Videoconferència
Preu curs:
280.00 €
Preu col·legiat:
168.00 €