T24124
T – Informàtica i les TIC aplicades al sector

Macros amb Excel (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

  • Adquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel

Programa

  1. Les macros al Microsoft Excel
  2. Funcionalitat i exemples d'ús de les macro
  3. Comandaments d'Excel
  4. Pràctiques de creació i reutilització de macros
  5. Introducció a VBA (Visual Basic for Applications)

Professors

Àngel Muñoz

Expert en informàtica.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 19 h
Hores totals:
3 h
Videoconferència
Preu curs:
60.00 €
Preu col·legiat:
36.00 €