M21010
M – Energia, Medi Ambient i Construcció sostenible

Passivhaus al clima mediterrani (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

  • Conèixer l’estàndard Passivhaus i els criteris de certificació.
  • Conèixer el context general de la construcció amb criteris d’eficiència i sostenibilitat i el marc legal europeu.
  • Conèixer les estratègies passives de l’Estàndard, disseny, càlculs, materials, productes.
  • Conèixer les instal·lacions més comunes i diferencials als edificis Passivhaus, característiques dels sistemes i idoneïtat.
  • Conèixer els punts clau de la posada en obra i el control d’execució, tant en edificació com en instal·lacions.

Programa

1. Introducció. Criteris de la Certificació Passivhaus. Marc normatiu. Projectes sota l’estàndard Passivhaus. Exemples de projectes Passivhaus.

2. Sistemes Passius. Aïllament tèrmic. Ponts tèrmics. Finestres d'alta eficiència. Hermeticitat i control de vapor. Exemples i exercicis de control d'obra

3. Sistemas Actius. Ventilació mecànica. Calefacció i refrigeració. Aigua calent sanitària. Exemples i exercicis de control d'obra.

Professors

Bega Clavero

Graduada en Ciències i Tecnologies de l'Edificació, col·legiada. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat. Postgrau en Direcció d'Execució d'Obra. Passivhaus Tradesperson Certificada. Responsable de projectes a Praxis .

Oliver Style

Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient per la Universitat de l’est de Londres i Passive House Consultant Certificat. Soci fundador de Praxis. Consultor energètic.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 19 h
Hores totals:
9 h
Barcelona
Preu curs:
135.00 €
Preu col·legiat:
108.00 €