T70021
T – Informàtica i les TIC aplicades al sector

Planificació i control de projectes amb Microsoft Project (en línia)

Àrea Building School

Descripció

Aquest curs es realitza a la plataforma d'e-learning Area Building School.
El descompte, en aquest curs, per col·legiats/des de Col·legis d'Arquitectura Tècnica és d'un 40%.

Objectiu

 • Rendibilitzar les aplicacions que ofereix aquesta aplicació informàtica per a la programació, el seguiment i el control de projectes de construcció, i per a la gestió del temps i els recursos.

Programa

 • Conceptes bàsics
 • Calendari de projectes
 • Definició, edició i vinculació de tasques
 • Definició, assignació i control de recursos
 • Costos del projecte
 • Seguiment del projecte
 • Informes, filtres, vistes del projecte
 • Personalització de camps, taules, informes i vistes
 • Subprojectes i plantilles
 • Impressió del projecte

Competències

Capacitar als alumnes per a utilitzar aquesta eina informàtica per a l'elaboració i control de projectes.

Requisits per al curs

Disposar del programa MICROSOFT PROJECT (preferiblement la versió 2007) degudament instal·lat. Per al seguiment del curs no són necessaris coneixements previs del programa, ja que el curs parteix de “0”, és a dir, es considera que els alumnes s'inicien per primera vegada en l'ús d'aquesta aplicació. Quant a altres coneixements previs informàtics, amb ser usuari bàsic de Windows i altres aplicacions informàtiques com el Microsoft Word o Microsoft Excel és més que suficient.

Professors

Isidre Rodríguez Lafuente

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Hores totals:
24 h
Preu curs:
216.00 €
Preu col·legiat:
129.60 €