G13310
G – Gestió i organització en la construcció

Planificació i gestió urbanística (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

 • Conèixer els conceptes bàsics de la legislació urbanística, especialment la referida a la gestió urbanística i l’execució del planejament.
 • Definir i obtenir la informació necessària per realitzar un estudi urbanístic d’un terreny i determinar les condicions o exigències prèvies per a la seva edificació.
 • Definir i programar el procés de gestió i tramitació administrativa a desenvolupar des de l’adquisició d’uns terrenys fins a la disponibilitat dels solars edificables.
 • Quantificar i planificar els costos i, si s’escau, els ingressos de l’operació urbanística a executar.

Programa

 1. Introducció a l'Urbanisme: Marc normatiu i principis,  les classes de sòl, el planejament urbanístic, gestió urbanística.
 2. Recursos Informació Planejament Urbanístic.
 3. Finançament de terrenys en transformació urbanística.
 4. Gestió urbanística. Sistematització de l'operació urbanística.
 5. Claus en la gestió i cas pràctic de planificació urbanística.
 6. Intervenció administrativa en l'edificació, l'ús del sòl i subsol.
 7. Protecció de la legalitat urbanística (Preventiva), límits i especialitats, títols habilitants, règim jurídic dels títols.

Aquest curs forma part del Màster Project Manager 

Professors

Anna Comellas Goberna

Doctora en dret. Experiència com advocada en diferents bufets de Barcelona. Formadora en matèria de Dret urbanístic, dret administratiu i contractació publicada a la Universitat de Barcelona.

Francesc Josep Peña Martínez

Arquitecte tècnic i enginyer d'edificació. Project Manager. Gerent Vitruvio Arquitectura & Project Management.

Yolanda Larrubia García

Arquitecta. Llicenciada en dret. Tècnica en el Servei de Planejament Urbanístic de la DADPU de l'AMB. Docent de l'EPSEB (UPC) en matèries de Gestió urbanística i Cadastre.

Antoni Barios Asensio

Advocat Llicenciat en dret. Especialitzat en dret bancari i financer. Assessor en operacions d’inversió en deute, adquisició i venda de deute en mercat secundari i de carteres de NPLs, deute d’empreses en crisi i situacions especials.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Divendres, de 16 a 20 h i dissabtes, de 9.30 a 13.30 h
Hores totals:
24 h
Barcelona
Preu curs:
432.00 €
Preu col·legiat:
259.20 €