R21901
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria tancaments

CAATEEB - Barcelona

Descripció

Pla de formació per a les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona

Aquest curs forma part d'un pla de formació específic dissenyat per superar amb èxit la convocatòria d'oposicions per a cobrir 30 places de tècnic/a mitjà/ana en arquitectura de l´Ajuntament de Barcelona

Consulta aquí tots els cursos disponible d'aquest programa

Objectiu

Donar a conèixer la matèria de Patologies de tancaments de les edificacions, façanes i cobertes per preparar les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona.

Programa

  1. Patologies dels elements de tancament de les edificacions, cobertes i façanes: Classificació, metodologia i  mètodes de reparació.

Professors

Francisco Ruíz Mérida

Arquitecte tècnic col·legiat i Enginyer de materials. Director de SIGMA Arquitectura i Enginyeria. Director Tècnic de TECO.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dilluns, de 16 a 20 h
Hores totals:
4 h
Videoconferència
Preu curs:
80.00 €
Preu col·legiat:
32.00 €