U12003
U – Urbanisme

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Urbanisme

CAATEEB - Barcelona

Descripció

Pla de formació per a les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona

Aquest curs forma part d'un pla de formació específic dissenyat per superar amb èxit la convocatòria d'oposicions per a cobrir 30 places de tècnic/a mitjà/ana en arquitectura de l´Ajuntament de Barcelona

Consulta aquí tots els cursos disponible d'aquest programa

Objectiu

Donar a conèixer la matèria d'Urbanisme per preparar les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona.

Programa

  1. Sistema legal d’Ordenació Urbanística. Disposicions bàsiques legals reguladores de l’Urbanisme.
  2. El Planejament Urbanístic. Classes de Plans i relació entre ells. La classificació del sòl.
  3. El Pla general Metropolità i les principals modificacions d’aplicació a Barcelona. Les Normes Urbanístiques del Pla, les zones i els sistemes.
  4. Les actuacions urbanístiques en sòl urbà. Plans especials urbanístics. Plans de Millora Urbana. Sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació. Compensació bàsica. Compensació per concertació. Cooperació. Sistemes d’actuació urbanística per expropiació. Ocupació directa. Conceptes.
  5. Els supòsits d’aplicació de les expropiacions urbanístiques. Les actuacions aïllades. L’expropiació urbanística com a sistema d’actuació.
  6. El control de les infraccions urbanístiques, competència i procediment.
  7. La llicència urbanística. Concepte i naturalesa jurídica.
  8. Tipus de llicències.
  9. Procediment i competència per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.

Professors

Francesc Josep Peña Martínez

Arquitecte tècnic i enginyer d'edificació. Project Manager. Gerent Vitruvio Arquitectura & Project Management.

Yolanda Larrubia García

Arquitecta. Llicenciada en dret. Tècnica en el Servei de Planejament Urbanístic de la DADPU de l'AMB. Docent de l'EPSEB (UPC) en matèries de Gestió urbanística i Cadastre.

Anna Comellas Goberna

Doctora en dret. Experiència com advocada en diferents bufets de Barcelona. Formadora en matèria de Dret urbanístic, dret administratiu i contractació publicada a la Universitat de Barcelona.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dilluns, de 16 a 19 h
Hores totals:
21 h
Videoconferència
Preu curs:
420.00 €
Preu col·legiat:
168.00 €