E43401
E – Obra Nova

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria Habitabilitat

CAATEEB - Barcelona

Descripció

Pla de formació per a les oposicions a la diplomatura, arquitectura tècnica de la Generalitat de Catalunya (part específica) (grup A, subgrup A2).

Aquest curs forma part d'un pla de formació específic dissenyat per superar amb èxit la convocatòria d'oposicions a la diplomatura, arquitectura tècnica de la Generalitat de Catalunya (part específica) (grup A, subgrup A2).

Consulta aquí tots els cursos disponible d'aquest pla de formació

Objectiu

  • Donar a conèixer la matèria d’Habitabilitat per preparar les oposicions a la Generalitat de Catalunya.

Programa

  1. La cèdula d'habitabilitat. Durada, dades i obligatorietat. Tramitació cèdula de primera, segona i posteriors ocupacions.

  2. Condicions Mínimes d'Habitabilitat en: habitatges de nova construcció. Habitatges preexistents abans de l’11-8-84. Habitatges dotacionals públics. Habitatges resultants d'intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d'edificacions preexistents.

Professors

Alejandro Soldevila Pastor

Arquitecte tècnic col·legiat. Interiorista. Expert en llicències d'activitat. 

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dijous, de 16 a 19 h
Hores totals:
6 h
Barcelona/Videoconferència
Preu curs:
120.00 €
Preu col·legiat:
72.00 €