S15703
S – Seguretat i salut en les obres

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria Seguretat i Salut

CAATEEB - Barcelona

Descripció

Pla de formació per a les oposicions a la diplomatura, arquitectura tècnica de la Generalitat de Catalunya (part específica) (grup A, subgrup A2).

Aquest curs forma part d'un pla de formació específic dissenyat per superar amb èxit la convocatòria d'oposicions a la diplomatura, arquitectura tècnica de la Generalitat de Catalunya (part específica) (grup A, subgrup A2).

Consulta aquí tots els cursos disponible d'aquest pla de formació

Objectiu

  • Donar a conèixer la matèria d’Habitabilitat per preparar les oposicions a la Generalitat de Catalunya.

Programa

  1. Seguretat i salut a les obres de construcció I. Normativa legal aplicable. Agents que intervenen. Principis generals aplicables al projecte i a l'execució de l'obra. Drets i obligacions dels diferents agents que hi intervenen. Documentació i tràmits necessaris.

  2. Seguretat i salut a les obres de construcció II. Estudi i estudi bàsic de seguretat i salut en el treball. Pla de seguretat i salut en el treball. Requisits, composició, característiques i normativa legal aplicable. Disposicions mínimes de seguretat i de salut que s'han d'aplicar a les obres. Proteccions individuals, col·lectives i risc elèctric a les obres de construcció.

Professors

Ezequiel Bellet Garcia

Arquitecte Tècnic col·legiat, anteriorment ha sigut Supervisor de les obres de Barcelona Infraestructures Municipals (BIMSA), Gerent de prevenció d’Infraestructures de la Generalitat, i Supervisor General d’Infraestructures a les obres del Fòrum

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 19.30 h
Hores totals:
10 h
Barcelona/Videoconferència
Preu curs:
200.00 €
Preu col·legiat:
120.00 €