R71435
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Redacció d'Expedients d'Activitat a locals terciaris (en línia)

Àrea Building School

Descripció

Molts tècnics, per desconeixement i per falta de preparació, es veuen obligats a no assumir la responsabilitat de realitzar expedients o projectes d’activitat per la posada en funcionament de locals terciaris. Amb objectiu de donar compliment a les diferents normatives tècniques i ordenances municipals, el curs pretén analitzar cadascun dels documents necessaris per la redacció d’expedients d’activitat.

Quan un local està acondicionat, és a dir, realitzades les obres necessàries , és necessari sol·licitar la seva posada en funcionament. En aquesta fase l’estudi del compliment de la normativa tècnica i mediambiental, per la posada en funcionament de l'activitat, rep el nom tècnic d’expedient d’activitat o projecte d’instal·lacions.

Durant el transcurs del curs s’analitzaran les tipologies d’expedients més usuals i sol·licitats per l’administració. Per analitzar els càlculs i justificacions s’utilitzaran diferents tipologies de locals de diferents usos.

Aquest curs es realitza a la plataforma d'e-learning Area Building School.
El descompte, en aquest curs, per col·legiats/des de Col·legis d'Arquitectura Tècnica és d'un 40%.

Objectiu

  • Conèixer la normativa d’aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d’activitats en locals terciaris.
  • Saber calcular les instal·lacions i justificar els sistemes constructius necessaris per la posada en funcionament del local, indicant les mesures correctores necessàries per la posada en funcionament del local, indicant les mesures correctes necessàries pel seu compliment.
  • Conèixer el procés i tràmits necessaris per la posada en funcionament d’un local terciari.

Programa

  1. Tipus d’expedient per la posada en funcionament d’una activitat en un local terciari
  2. Justificació de la normativa tècnica d’expedients d’activitat.
  3. Justificació dels sistemes constructius i protecció dels mateixos

Cursos Area BS

Els cursos de la plataforma d'aprenentatge Area BS són totalment on line, no hi ha cap tipus de presencialitat, d'aquesta manera pot ajustar el curs a la seva disponibilitat horària, ja que es podrà connectar a qualsevol hora durant les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, una vegada s'iniciï el curs.

Professors

Luis Jiménez López

Arquitecte Tècnic. Graduat en Enginyeria d'Edificació. Professor de la Universitat Europea de Madrid i expert en certificació energètica.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Hores totals:
25 h
Preu curs:
375.00 €
Preu col·legiat:
225.00 €