N10814
N – Legislació i normativa

Servituds, Immissions i Relacions de veïnatge (Videoconf/presencial)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

Donar a conèixer les servituds, immissions i relacions de veïnatge i la seva aplicació  pràctica en casos concrets, que habitualment es donen en l'exercici professional en l’àmbit de la construcció, i en les relacions de veïnatge.

Programa

 1. Les Servituds de llums i vistes en el Codi Civil Comú i en C.C.de Catalunya.
 2. Les Servituds forçoses.
 3. Les Servituds de pas.
 4. Mitgeria de càrrega.
 5. Relacions de veïnatge.
 6. Servitud de aqüeducte.  
 7. Legislació de l’acció negatòria.
 8. Les immissions.
 9. Diferència entre camí públic i servitud de pas.
 10. La valoració de les Servituds.
 11. Normativa d’aplicació.
 12. Jurisprudència.
 13. Casos pràctics.

Professors

Esteve Aymà i Pedrola

Llicenciat en Dret. Arquitecte Tècnic i perit judicial. Professor de l'àmbit pericial i d'urbanisme al CAATEEB i a l'Escola Pràctica i Jurídica del Col·legi d'Advocats de Granollers.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 20 h
Hores totals:
20 h
Barcelona
Preu curs:
400.00 €
Preu col·legiat:
240.00 €