T22705
T – Informàtica i les TIC aplicades al sector

Taules dinàmiques amb Excel (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

 • Aprendre a crear i personalitzar taules dinàmiques per resumir grans conjunts de dades.

 • Saber crear gràfics dinàmics.

 • Saber crear un dashboard.

Programa

 1. Introducció a les taules dinàmiques.
 2. Crear resums de dades amb taules dinàmiques.
 3. Canviar l'estructura de les taules dinàmiques.
 4. Ordenar i Filtrar la informació d'una taula dinàmica.
 5. Destacar els resultats visualment amb gràfics dinàmics i format condicional.
 6. Segmentació.
 7. Crear grups de dades.
 8. Camps calculats.
 9. Modificació del disseny de la taula dinàmica.
 10. Creació d'un Dashboard o Quadre de comandament.

Professors

Àngel Muñoz

Expert en informàtica.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 19 h
Hores totals:
3 h
Videoconferència
Preu curs:
60.00 €
Preu col·legiat:
36.00 €