P14536
P – Activitats Pericials

La tramitació del certificat d’habitabilitat (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

  • Conèixer la normativa d'aplicació.
  • Aprendre a plantejar una inspecció
  • Redactar de forma correcta els certificats d'habitatge usat.

Programa

  1. Paràmetres normatius.
  2. Com plantejar una inspecció
  3. Redactar de forma correcta el certificat d'habitatge usat.

Professors

Francisco Ruíz Mérida

Arquitecte tècnic col·legiat i Enginyer de materials. Director de SIGMA Arquitectura i Enginyeria. Director Tècnic de TECO.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 20 h
Hores totals:
3 h
Videoconferència
Preu curs:
50.00 €
Preu col·legiat:
40.00 €