Inici:
Fi:
Dimarts, de 16 a 19 h. 
Hores totals:
12  h
Curs per videoconferència 
Preu curs:
150,00 € 
Preu col·legiat:
120,00 € 
 
N11523 
-Legislació i normativa 
a0C1r000044VIeDEAW 

 Canvis d'ús (Videoconferència) 

Curs per videoconferència 
 

Objectiu

Conèixer les tipologies d’expedients de canvi d’ús, els requeriments tècnics i normatius que s’han de satisfer a l’hora de dur-los a terme i la seva tramitació administrativa.

Programa

1. Atribucions de l’aparellador per realitzar els diferents tipus de projectes de canvi d’ús.

2. Tipologia de projectes de canvi d´ús.

 • Canvi d’ús d’habitatge a oficina (o terciari).
 • Canvi d’ús de terciari a habitatge.
 • Segregació d’una entitat amb o sense canvi d’ús.
 • Grans rehabilitacions amb canvi d’us.

3. Tramitació de les diferents tipologies d’expedients a diferents municipis (Barcelona, Manresa, Terrassa...).

4. Normativa d’aplicació en els projectes de canvi d’ús i segregació.

 • Decret d’Habitabilitat.
 • Normes Urbanístiques del PGM o figura municipal que el substitueixi.
 • Ordenances Metropolitanes de l’Edificació.
 • Codi Tècnic de l’Edificació (Incendis, accessibilitat, salubritat...).

5. Casos pràctics.

 • Canvi d’ús d’un entresol oficina a habitatge a Barcelona.
 • Canvi d’ús d’una planta baixa destinada a local comercial a habitatge a Barcelona.
 • Segregació amb canvi d’ús d’una oficina en 2 habitatges i 1 oficina a Barcelona.
 • Segregació amb canvi d’ús d’un habitatge en 1 habitatge i 1 oficina a Manresa. Certificació energètica d’edificis existents.

Professors

Alejandro Soldevila

Arquitecte tècnic col·legiat. Interiorista. Expert en llicències d'activitat.