Inici:
Fi:
Dimecres, de 16 a 20 h. 
Hores totals:
4  h
Curs per videoconferència 
Preu curs:
50,00 € 
Preu col·legiat:
40,00 € 
 
R21007 
-Rehabilitació i Manteniment d'edificis 
a0C1r000044VIe8EAG 

 El llibre de l'edifici (Videoconferència) 

Curs per videoconferència 
 

Descripció

El Llibre de l'Edifici és l’instrument d’informació de la vida de l’edifici que incorpora el conjunt de documents o fitxers, sigui quin sigui el seu format, que donen informació sobre les característiques de l’edifici i doten la propietat de les instruccions d’ús i de manteniment preventiu que s’han d’efectuar sobre els diferents elements de l’edifici per allargar la seva vida útil, evitar-ne la degradació i conservar les seves característiques inicials durant el major temps possible.

El CAATEEB ha desenvolupat una eina informàtica en entorn web que permet formalitzar de manera ràpida i senzilla el llibre de l’edifici per a edificis terciaris i per a edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars de nova construcció o resultants d’una gran rehabilitació que s’han de formalitzar al finalitzar la seva execució i per als edificis d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars existents que s’han de realitzar a partir de la data de recepció de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici –ITE-.

Objectius

Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin redactar i formalitzar els diferents models de llibre de l’edifici amb total seguretat, mitjançant la utilització de l’eina informàtica LEweb del CAATEEB.

Programa

 1. Introducció
  1. Que és el Llibre de l’edifici?
  2. Finalitat del Llibre de l‘edifici
  3. Ordenament i règim legal
  4. Obligacions
  5. Pressupost i encàrrec
 2. El Llibre de l’edifici
  1. Tipus de Llibre de l’edifici
  2. Contingut
  3. Parts i estructura
  4. Documentació
 3. El llibre de l’edifici web
  1. Cas pràctic

Professors

Jordi Marrot

Arquitecte tècnic i graduat en ciències i tecnologia de l’edificació. Responsable de la unitat de rehabilitació i medi ambient del CAATEEB. Consultor tècnic d’edificació certificat amb la categoria excel·lent per ACP.