Inici:
Fi:
 
Hores totals:
24  h
*Àrea Building School - En línia 
Preu curs:
360,00 € 
Preu col·legiat:
216,00 € 
 
R71223 
-Rehabilitació i Manteniment d'edificis 

 Inspeccions i informes ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis existents (en línia)  

Campus Virtual de l'Area Building School 
 

Objectiu

 • Conèixer la raó de ser de la ITE, i els aspectes principals del funcionament de la ITE a nivell d'Espanya
 • Conèixer el marc legal del deure conservació dels edificis per part dels propietaris
 • Aprofundir en aquells criteris i consideracions que són comunes en les normes ITE d'Espanya, a fi de que el tècnic adquireixi una base comuna sòlida que li permeti intervenir amb solvència en el marc del sistema ITE en qualsevol part d'Espanya
 • Adquirir els coneixements i criteris de raonament bàsics per intervenir en la diagnosi i el tractament terapèutic d'edificis existents, en les fases d'inspecció, elaboració de dictàmens i adreça de tractaments terapèutics
 • Adquirir els criteris i habilitats bàsiques de tipus transversal per tractar amb propietaris d'edificis i administradors de finques, en el marc del concepte de tècnic de capçalera.

Programa

 • Tema 1: Introducció transversal sobre la ITE. Caraterístiques principals de la ITE a nivell d'Espanya.
 • Tema 2: El marc legal respecte a la conservació d'edificis. L'ordre d'execució.
 • Tema 3: Consideracions i criteris tècnics d'utilitat comuna en tota Espanya per fer inspecció i informe ITE.
 • Tema 4: Criteris bàsics per fer la inspecció, la diagnosi i la terapèutica d'edificis existents, així com redacció d'informes. Aspectes transversals relacionats.
 • Tema 5: Estructures de fusta. Criteris bàsics de diagnosis i terapèutica. Aplicació a la ITE.
 • Tema 6: Parets de tàpia. Criteris bàsics de diagnosis i terapèutica. Aplicació a la ITE.
 • Tema 7: Estructures de formigó armat. Criteris bàsics de diagnosis i terapèutica. Aplicació a la ITE.
 • Tema 8: Consideracions bàsiques sobre altres patologies i elements constructius: humitats, parets de pedra, parets de maó, façanes, cobertes, fonamentacions. Aplicació a la ITE.

Professors

Félix Ruiz

Arquitecte tècnic col·legiat. Doctor Enginyer Civil. Enginyer d'Obres Públiques. Director del Campus Universitari de la Mediterrània, Perit Judicial i tècnic de l'Administració Local. Col·laborador de l'Institut d'Estadística i Matemàtica Aplicada a l'Edificació (de la UPC).