Inici:
Fi:
 
Hores totals:
24  h
*Àrea Building School - En línia 
Preu curs:
360,00 € 
Preu col·legiat:
216,00 € 
 
R71803 
-Rehabilitació i Manteniment d'edificis 

 Intervenció dels ajuntaments en matèria d'edificis privats en mal estat (en línia)  

Campus Virtual de l'Area Building School 
 

OBJECTIUS

  • Conèixer l'articulat legal sobre el deure de conservació dels edificis.
  • Adquirir coneixements pràctics sobre les formes d'intervenir dels ajuntaments en matèria d'edificis privats en mal estat.
  • Conèixer la part de la ITE (o IEE) que pot incidir en els ajuntaments.
  • Adquirir els coneixements pràctics sobre com els ajuntaments han d'intervenir en cas de desallotjaments d'edificis per raons de risc.
  • Adquirir coneixements sobre intervencions en àrees urbanes.
  • Adquirir coneixements sobre desenvolupament de campanyes de conscienciació ciutadana respecte el manteniment d'edificis.


PROGRAMA

Tema 1. Introducció. La importància del manteniment preventiu respecte el manteniment correctiu.

Tema 2. El marc legal respecte la conservació dels edificis. L'ordre d'execució. (inclou execució subsidiària, exemples pràctics i reals, com intervenir i resolució de dubtes, com quan un inquilí diu que l'edifici on viu té risc d'ensorrament i el propietari no fa cas, propietari sol·licita revisió de l'estat estructural de l'edifici per part d'un tècnic municipal, comunitat de propietaris diu que hi ha greu lesió estructural però no es posen d'acord per arreglar-la, informació de risc de despreniments de façana a la via pública...).

Tema 3. Protocol d'intervenció de l'ajuntament en cas de desallotjament d'edifici per raons de risc.

Tema 4. Intervenció dels ajuntaments en matèria d'ITE (o IEE). El comunicat de risc.

Tema 5. L'expedient de declaració de ruïna d'un edifici.

Tema 6. Macrocirurgia. La intervenció en àrees urbanes.

Tema 7. Tècniques de conscienciació ciutadana respecte el manteniment preventiu dels edificis. Màrqueting directe.

Annex I. Exemple de treball de l'ajuntament en matèria d'edificis privats en mal estat.

Annex II. La sèrie de televisió Domàtia sobre manteniment d'edificis i patologia constructiva.

Annex III. Exemples de Màrqueting directe per a conscienciar sobre el manteniment dels edificis.

 

Professors

Félix Ruiz

Arquitecte tècnic col·legiat. Doctor Enginyer Civil. Enginyer d'Obres Públiques. Director del Campus Universitari de la Mediterrània, Perit Judicial i tècnic de l'Administració Local. Col·laborador de l'Institut d'Estadística i Matemàtica Aplicada a l'Edificació (de la UPC).