Inici:
Fi:
Dilluns, de 16 a 20 h. 
Hores totals:
8  h
CAATEEB - Barcelona · Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 
Preu curs:
100,00 € 
Preu col·legiat:
80,00 € 
 
U11207 
-Urbanisme 

 Gestió urbanística. Cas pràctic de planificació urbanística 

Bon Pastor, 5 · Barcelona 
 

OBJECTIUS

 • Analitzar la normativa urbanística i descriure els tràmits, agents, temps i costos dels processos de gestió urbanística des de l’adquisició d’uns terrenys fins a la disponibilitat dels solars edificables.
 • Conèixer la tramitació urbanística a fi efecte de poder confeccionar una planificació rigorosa i gestionar més eficientment el procés de transformació del sòl.
 • Conèixer eines de gestió del Project management adaptades al procés de transformació del sòl.
 • Gestionar els riscos més inherents a la gestió urbanística.

 

PROGRAMA


1. Sistematització de l'operació urbanística

 • Introducció.
 • El “management” en la gestió urbanística.
 • Objectius.
 • Antecedents de la normativa urbanística a Catalunya.
 • Normativa urbanística bàsica.
 • Lleis i reglaments contemplats. Quadre codificat.
 • Plantejament diferents escenaris possibles sota la modalitat de compensació bàsica.
  • Desenvolupament complet de 3 supòsits, diagrames de flux, planificació urbanística i matriu de responsabilitats.
 • Comparació dels casos.


2. Claus en la gestió i cas pràctic de planificació urbanística.

 • Descripció del perfil dels agents intervinents.
 • Els costos d’urbanització.
 • Ocupació directa:
  a. Breu explicació.
  b. Exemple d’un cas
  c. Diagrames de flux
 • Claus o estratègies a tenir en compte en la gestió urbanística.
 • Cas pràctic de planificació urbanística.
 • Bibliografia.

Professors

Francesc Martínez Peña

Arquitecte tècnic i Enginyer d'edificació col·legiat. Project Manager. Gerent-soci de la consultora Cuestor analistas SL i del despatx Vitruvio arquitectura i project management, SL.