Masters i Postgraus 

Els cursos en què no consti el lloc de realització s'impartiran a la seu del CAATEEB, a Barcelona, al carrer Bon Pastor, 5.
T50115

/

Curso por videoconferencia
Data d'inici:
20/11/2020
E50205

/

Presencial o por Videoconferencia
Data d'inici:
29/01/2021
T50114

/

curs per videoconferència
Data d'inici:
05/06/2021
Inscripció Tancada