Postgrau BIM Manager (Videoconferència)

T50118 T – Informàtica i les TIC aplicades al sector

-

CAATEEB - Barcelona

Perquè assoleixis una visió global de la metodologia de treball col·laborativa BIM (Building Information Modeling).

Per conèixer els diferents programes que es poden utilitzar en la metodologia BIM.
Adquirir els coneixements del programa Autodesk Revit per realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet.

Per tal d’aprendre a convertir un model en 3D en BIM en una planificació d'obra mitjançant l'ús del Navisworks Manage.

Perquè siguis capaç d’entendre com s’estructura un model BIM i com podem extreure’n amidaments directes i obtenir pressupostos a partir d'altres programes.

Per aprendre tècniques d’optimització de costos a través del disseny BIM aplicat a totes les fases del projecte.

Per poder aplicar la metodologia BIM a obres de reforma i rehabilitació.

Per entendre com s'estructura un model BIM i com s’utilitza el nivell de detall geomètric i ser capaç de detallar un model BIM a nivell constructiu.

Perquè disposis dels coneixements i eines per a realitzar la planificació de l'execució d'un projecte introduint informació relativa al temps en un model i adquirir les competències per seguir un projecte durant la seva execució i documentar-ho.

Per assolir els coneixements i les competències per generar i gestionar les instal·lacions dins d'un projecte en Revit.

Per poder aplicar el programari Revit en projectes d'estructura, identificant les necessitats del projecte per realitzar una model·lació adequada, per generar la documentació gràfica i obtenir els amidaments.

Amb l’objectius de poder aplicar la metodologia de treball col·laborativa BIM a tot el cicle de vida de l'edifici, per millorar la gestió i manteniment (Facility Management), optimitzant els recursos i minimitzant els costos.

Per conèixer, a través de la pràctica, aquells processos col·laboratius que el BIM facilita per al Project Manager.

Perquè siguis capaç de liderar un Projecte en entorn BIM.

Col·labora amb els Masters i Postgraus del CAATEEB:

Sol·licitud d’informació de Màsters i Postgraus

Per demanar informació sobre qualsevol curs de Màster i Postgrau, ompliu el següent formulari


El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA tracta les vostres dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de EL COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, i seran dedicades exclusivament al manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la vostra sol·licitud. En aquest sentit, es comunica que es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de serveis i activitats de l’interessat per tal de millorar i dotar de valor afegit als serveis i activitats a disposició dels usuaris. Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació amb nosaltres, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions. Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats. Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control, i a revocar el consentiment atorgat. Altres dades d’interès: Responsable: COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA CIF Q0875009C Adreça C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya Contacte informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60 Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat. Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat. Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament així com en el cas que existeixi una obligació legal i/o contractual. En aquest sentit, us informem que, en el cas de facilitar-se dades bancàries per al pagament del servei, es procedirà a la seva comunicació a la nostra entitat financera als exclusius efectes de gestionar-ne el seu cobrament.