Postgrau d'Anàlisi de viabilitat d'operacions immobiliàries (Videoconferència)

G50917 G – Gestió i organització en la construcció

-

CAATEEB - Barcelona

L’anàlisi de viabilitat és una fase molt important d’un projecte immobiliari. Es tracta d’una operació que requereix coneixements de diferents disciplines, fonamentalment financeres.

Al Postgrau d’Anàlisi de Viabilitat d’operacions immobiliàries introduirem a l’alumne en la gestió financera, a partir del coneixement de conceptes financers i ratis econòmics. Donarem les bases per entendre la gestió comptable empresarial i poder avaluar l’estat financer. També analitzarem el mercat immobiliari, per poder realitzar un pla de màrqueting, definint un producte immobiliari que s’ajusti a la demanda, establint polítiques de preus i finançament adients.

Caldrà conèixer com afecta la fiscalitat immobiliària a la nostra operaciói determinar els impostos a repercutir. S’hauran de conèixer els sistemes i fonts de finançament d’operacions immobiliàries per poder valorar les opcions de finançament hipotecari més adequades per a cada projecte.

Caldrà definir els criteris d’avaluació financera de projectes d’inversió, per analitzar l’estructura de costos i quantificar i planificar els costos de l’operació immobiliària. I preparar un estudi de viabilitat, analitzant les necessitats de finançament i la rendibilitat del capital aportat, i identificant i avaluant els riscos d’acompliment de les hipòtesis de diferents escenaris i les conseqüències econòmic-financeres que en derivin.

Important! Aquí trobaràs tota la informació sobre els descomptes i les condicions de pagament dels cursos de Màster i Postgrau del CAATEEB. Consulta també les condicions per accedir a una de les beques de ASP Corredoria per a la formació de Màsters i Postgraus.
Col·labora amb els Masters i Postgraus del CAATEEB:

Sol·licitud d’informació de Màsters i Postgraus

Per demanar informació sobre qualsevol curs de Màster i Postgrau, ompliu el següent formulari


El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA tracta les vostres dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de EL COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, i seran dedicades exclusivament al manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la vostra sol·licitud. En aquest sentit, es comunica que es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de serveis i activitats de l’interessat per tal de millorar i dotar de valor afegit als serveis i activitats a disposició dels usuaris. Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació amb nosaltres, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions. Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats. Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control, i a revocar el consentiment atorgat. Altres dades d’interès: Responsable: COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA CIF Q0875009C Adreça C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya Contacte informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60 Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat. Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat. Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament així com en el cas que existeixi una obligació legal i/o contractual. En aquest sentit, us informem que, en el cas de facilitar-se dades bancàries per al pagament del servei, es procedirà a la seva comunicació a la nostra entitat financera als exclusius efectes de gestionar-ne el seu cobrament.