Postgrau en rehabilitació energètica NEXT GENERATION (Presencial/Videoconf.)

R50502 R – Rehabilitació i Sostenibilitat

-

CAATEEB - Barcelona

La rehabilitació suposa tornar un immoble al seu estat original, i fer-ho energèticament permet que aquest millori el seu comportament i l’impacte ambiental que se'n deriva de la seva activitat. En els últims anys les administracions públiques, liderades per iniciatives Europees com els fons Next Generation EU han potenciat la inversió pública i privada en projectes en aquest àmbit.

Es preveu que aquests fons de recuperació europeu representin un factor de competitivitat per a tots els països membres, potenciant la transformació energètica, tan necessària, i millorant un sector estratègic per al nostre país com és la construcció.

És per aquest motiu que el sector necessita professionals amb una preparació específica i tècnica en aquest àmbit, que siguin capaços de prendre decisions en matèria energètica, aplicar criteris de sostenibilitat per la selecció de solucions constructives, simular el comportament energètic d'una determinada decisió de projecte i valorar el cost-benefici de les inversions previstes.  

L’abast del programa cobreix tots els àmbits d'influència enla rehabilitació energètica del parc immobiliari, aplicant millores a nivell constructiu, d’instal·lacions i fonts energètiques per assolir un veritable nZEB, tenint en compte l'anàlisi econòmic de les millores i l’obtenció de possibles fonts de finançament de les inversions.  El programa guiarà a l'alumne en tots aquests conceptes relacionats, reforçant sempre els conceptes desenvolupats amb treball pràctic que permetrà consolidar el coneixement.

Es tracta d’un postgrau amb una visió de la demanda actual del mercat, amb professionals a peu de carrer que treballen activament en els diferents camps que formen part d'aquest programa.

Col·labora amb els Masters i Postgraus del CAATEEB:

Sol·licitud d’informació de Màsters i Postgraus

Per demanar informació sobre qualsevol curs de Màster i Postgrau, ompliu el següent formulari


El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA tracta les vostres dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de EL COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, i seran dedicades exclusivament al manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la vostra sol·licitud. En aquest sentit, es comunica que es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de serveis i activitats de l’interessat per tal de millorar i dotar de valor afegit als serveis i activitats a disposició dels usuaris. Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació amb nosaltres, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions. Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats. Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control, i a revocar el consentiment atorgat. Altres dades d’interès: Responsable: COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA CIF Q0875009C Adreça C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya Contacte informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60 Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat. Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat. Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament així com en el cas que existeixi una obligació legal i/o contractual. En aquest sentit, us informem que, en el cas de facilitar-se dades bancàries per al pagament del servei, es procedirà a la seva comunicació a la nostra entitat financera als exclusius efectes de gestionar-ne el seu cobrament.