Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut en la construcció 

S20123 

-

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 

Des de l'aparició de l'RD 1627/97 es va implantar una figura professional específica, el Coordinador de Seguretat.

Els coordinadors són els professionals competents encarregats de tenir cura del compliment de les normes de seguretat a les obres, d'avaluar els riscos de l'obra i de proposar solucions i alternatives, motivar els actors del fet constructiu per integrar la seguretat en el procés de disseny i execució, i fer accions de sensibilització i, fins i tot, informació dels riscos als treballadors a l'obra.

 Amb aquest Postgrau  obtindràs un títol de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

 

Postgrau homologat per L’Agència de Certificació Professional, ACP, per l’accés a la certificació professional com a “COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT”

 

 

  Descarregat el catàleg (PDF) 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

Video presentació del curs