Postgrau en Diagnosi i Reparació Estructural 

R50303 

-

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 

La rehabilitació i el seus diferents nivells, diagnosi prèvia, reparació i/o restauració esdevé un dels àmbits de treball i recerca que a tots els tècnics relacionats amb el sector de l’edificació vincula d’una manera cada vegada més important. El sector demana especialistes que, en l’àmbit de diagnosi i revisions periòdiques regulades per llei, disposin de coneixements específics sobre les maneres de construir tradicionals i en desús i les tècniques d’intervenció en cadascuna d’elles.

 

 

Amb la col·laboració de: